bo-luu-dien-austdoor-1.png

Đặc điểm nổi bậc

Bộ Lưu Điện cửa cuốn Austdoor Tại TP.HCM

Bình lưu điện Austdoor cửa tấm liền Austdoor

Model: DC AD9 

- Bộ lưu điện cho tất cả cửa cuốn tấm liền austdoor có diện tích ≤12m2 dùng cho trường hợp bị mất điện.

- Có khả năng lưu điện 48 tiếng tính từ thời điểm mất điện.

- Dùng cho bộ tời : ARG.P1

- Bảo hành : 12 tháng 

- Giá niêm yết : 2.800.000 VNĐ 

Bình lưu điện Austdoor DC AD9

Bình lưu điện Austdoor DC AD9

 

Bình lưu điện Austdoor cho cửa tấm liền Austdoor

Model: DC AD15

- Bộ lưu điện cho tất cả cửa cuốn tấm liền austdoor có diện tích từ 12-30 m2 dùng trong trường hợp bị mất điện.

- Có khả năng lưu điện 48 tiếng tính từ thời điểm mất điện.

- Dùng cho bộ tời : ARG.P2

- Bảo hành : 12 tháng 

- Giá niêm yết : 3.500.000 VNĐ 

Bộ lưu điện cửa cuốn tấm liền Austdoor  DC AD15

Bộ lưu điện cửa cuốn tấm liền Austdoor  DC AD15

 

Bình lưu điện cửa khe thoáng Austdoor

- Model : UPS P.1000

- Bộ lưu điện cho tất cả cửa cuốn khe thoáng Austdoor có diện tích ≤12m2 dùng cho trường hợp bị mất điện.

- Có khả năng lưu điện 48 tiếng tính từ thời điểm mất điện.

- Dùng cho bộ tời : AH300A

- Bảo hành : 12 tháng 

- Giá niêm yết : 4,200.000 VNĐ 

Bình lưu điện cửa cuốn Austdoor tại Sài Gòn

Bộ lưu điện cửa cuốn khe thoáng Austdoor P1000

 

Bình lưu điện Austdoor cho cửa cuốn khe thoáng

- Model : UPS P.2000

- Bộ lưu điện cho tất cả cửa cuốn tấm liền austdoor có diện tích từ 12-30 m2 dùng trong trường hợp bị mất điện.

- Có khả năng lưu điện 48 tiếng tính từ thời điểm mất điện.

- Dùng cho bộ tời : AH500A

- Bảo hành : 12 tháng 

- Giá niêm yết : 5.600.000 VNĐ 

Bộ lưu điện cửa cuốn khe thoáng Austdoor P2000

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ MUA BÌNH LƯU ĐIỆN AUSTDOOR

Chí Cường
 
 

 

 

Thông số kỹ thuật