bo-luu-dien-austdoor.png

Đặc điểm nổi bậc

Bộ Lưu Điện cửa cuốn Austdoor Tại TP.HCM

Bình lưu điện Austdoor cửa cuốn tấm liền DC AD9 

- Bộ lưu điện cho tất cả cửa cuốn tấm liền austdoor có diện tích ≤12m2 dùng cho trường hợp bị mất điện.

- Có khả năng lưu điện 48 tiếng tính từ thời điểm mất điện.

- Dùng cho bộ tời : ARG.P1

- Bảo hành : 12 tháng 

- Giá niêm yết : 2.990.000 VNĐ 

 

Bình lưu điện Austdoor cho cửa cuốn tấm liền DC AD15

- Bộ lưu điện cho tất cả cửa cuốn tấm liền austdoor có diện tích từ 12-30 m2 dùng trong trường hợp bị mất điện.

- Có khả năng lưu điện 48 tiếng tính từ thời điểm mất điện.

- Dùng cho bộ tời : ARG.P2

- Bảo hành : 12 tháng 

- Giá niêm yết : 3.890.000 VNĐ 

Bộ lưu diện austdoor cửa tấm liển DC AD9

Bộ lưu điện cửa cuốn tấm liền Austdoor 

 

Bình lưu điện Austdoor của cửa cuốn khe thoáng 

- Model : UPS P.1000

- Bộ lưu điện cho tất cả cửa cuốn khe thoáng Austdoor có diện tích ≤12m2 dùng cho trường hợp bị mất điện.

- Có khả năng lưu điện 48 tiếng tính từ thời điểm mất điện.

- Dùng cho bộ tời : AH300A

- Bảo hành : 12 tháng 

- Giá niêm yết : 7.500.000 VNĐ 

Bộ lưu điện Austdoor P1000

Bộ lưu điện cửa cuốn khe thoáng Austdoor P1000

 

Bình lưu điện Austdoor cho cửa cuốn khe thoáng

- Model : UPS P.2000

- Bộ lưu điện cho tất cả cửa cuốn tấm liền austdoor có diện tích từ 12-30 m2 dùng trong trường hợp bị mất điện.

- Có khả năng lưu điện 48 tiếng tính từ thời điểm mất điện.

- Dùng cho bộ tời : AH500A

- Bảo hành : 12 tháng 

- Giá niêm yết : 8.500.000 VNĐ 

 Bộ lưu điện Austdoor P2000

Bộ lưu điện cửa cuốn khe thoáng Austdoor P2000

 

 

Thông số kỹ thuật

dai-ly-cap-1-cua-tap-doan-austdoor